Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Tehničkog fakulteta u Puli


Opis resursa:

  • Web Tehničkog fakulteta u Puli

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://tfpu.unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBPrijava u sustav i povezivanje sa postojećim korisničkim računom
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationProvjera i dodjeljivanje odgovarajućih prava korisniku
hrEduPersonUniqueIDPrijava u sustav i povezivanje sa postojećim korisničkim računom
hrEduPersonUniqueNumberPrijava u sustav i povezivanje sa postojećim korisničkim računom
mailElektronička komunikacija sa korisnikom
uidPrijava u sustav i povezivanje sa postojećim korisničkim računom

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: helpdesk@unipu.hrNatrag na popis