Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CROSSDA Dataverse


Opis resursa:

  • Web aplikacija digitalnog repozitorija Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://data.crossda.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.crossda.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.crossda.hr/politika-privatnosti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameKontaktiranje korisnika i prikaz imena u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailKontaktiranje korisnika
snKontaktiranje korisnika i prikaz prezimena u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marijana Glavica; E-mail: mglavica@ffzg.hrNatrag na popis