Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Katalog studenata Agronomskog fakulteta


Opis resursa:

  • Online katalog studenata Agronomskog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://student.agr.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://student.agr.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnidentifikacija korisnika (sprema se, nije vidljivo drugim korisnicima)
hrEduPersonAffiliationprovjera-dozvoljeni samo studenti (ne sprema se)
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDautorizacija korisnika u aplikaciji (sprema se, nije vidljivo)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mislav Posavec; E-mail: mposavec@agr.hrNatrag na popis