Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Informacijski sustav za elektroničko glasovanje


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja omogućuje online provedbu studentskih izbora.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sz.uniri.hr/izbori

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameKomunikacija sa korisnikom
hrEduPersonOIBProvjera identiteta osobe
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snKomunikacija sa korisnikom

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Slobodan Šolaja; E-mail: ssolaja@sz.uniri.hrNatrag na popis