Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

UFRI ISVU


Opis resursa:

  • ISVU prilagođen potrebama Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://isvuri.ufri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKontaktiranje korisnika i prikaz prijavljenog korisnika u aplikaciji
dcIdentifikacija korisnika matične ustanove prijavljenog u aplikaciji
givenNameKontaktiranje korisnika i prikaz prijavljenog korisnika u aplikaciji
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija matične ustanove u sustavu
hrEduPersonOIBProvjera identiteta kod prijave, autorizacija
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationInicijalna kontrola prvih pristupa, u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka
mailKorespodencija s korisnikom aplikacije (službena e-mail adresa)
snKontaktiranje korisnika i prikaz prijavljenog korisnika u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Vidučić; E-mail: darko.viducic@riteh.hrNatrag na popis