Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Pfri Isvu


Opis resursa:

  • Informacijski sustav visokih učilišta (Isvu) prilagođen potrebama Pomorskog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://isvuri.pfri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI).
dcSluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa.
givenNameKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI).
hrEduPersonHomeOrgSluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa.
hrEduPersonOIBSluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa.
hrEduPersonPrimaryAffiliationSluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailEmail korisnika koristimo pri provjeri korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI). Ako ne postoji, onda kreiramo novog.
snKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI).

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Vidučić; E-mail: darko.viducic@riteh.hrNatrag na popis