Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjost


Opis resursa:

  • Digitalna inačica knjiga izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eknjige.ks.hr/aai/sign-in

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPotrebna nam je elektronička adresa korisnika kako bismo mu omogućili da se njome kasnije prijavi u sustav.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Maja Petranović; E-mail: urednistvo@ks.hrNatrag na popis