Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHR za korisnike iz domene vevu.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište 'Lavoslav Ružička'

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Igor Bilandžić; E-mail: igor.bilandzic@vevu.hrNatrag na popis