Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Edgar Online Exam System


Opis resursa:

  • Sustav za održavanja online testova na FER-u, druga ulazna točka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://edgar2.fer.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://edgar2.fer.hr/help

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnprikaz korisniku
dcprovjera pripadnosti ustanovi
givenNameprikaz korisniku
hrEduOrgMailslanje maila korisniku
hrEduPersonGenderza dekliniranje i formatiranje izvještaja
hrEduPersonOIBautentifikacija
hrEduPersonPersistentIDza održavanje stanja kod promjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snprikaz korisniku
uidautentifikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ljiljana Brkić; E-mail: ljiljana.brkic@fer.hrNatrag na popis