Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za glasanje


Opis resursa:

  • Anonimni izbori za novog dekana

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://hrast.sumfak.hr/izbori/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrilagodba aplikacije: prikaz imena
hrEduPersonOIBAutorizacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snPrilagodba aplikacije: prikaz prezimena

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vladimir Koštal; E-mail: vkostal@sumfak.hrNatrag na popis