Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

FFRI ISVU


Opis resursa:

  • Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) prilagođen potrebama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://isvuri.ffri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u ISVURI
dcza Koristi se za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
givenNameKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u ISVURI
hrEduPersonHomeOrgOznaka matične ustanove Koristi se za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonOIBKoristi se za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationKoristi se za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonUniqueIDKoristi se za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
mailKoristi se kod provjere korisničkog računa u sustavu ISVURI, ako ne postoji, onda kreira se novi
snKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u ISVURI

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Patricija Baf; E-mail: pmatic@ffri.uniri.hrNatrag na popis