Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

ISSP portal


Opis resursa:

  • Web-aplikacija ISSP sustava.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://issp.srce.hr/webissp2019

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKontrola pristupa, prikaz imena i prezimena unutar aplikacije
hrEduPersonOIBKontrola pristupa te prikaza podataka.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDKontrola pristupa
mailSlanje potvrdnog emaila ili izvjestaja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dunja Radović; E-mail: dunja.radovic@srce.hrNatrag na popis