Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija - raspored sati


Opis resursa:

  • Web aplikacija za izradu/pregled rasporeda sati i dvorana fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://raspored-sati.sfzg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://raspored-sati.sfzg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
givenNamePrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
hrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaz relevantnih podataka korisniku i dodjeljivanje odgovarajuće uloge i ovlaštenja.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailE-mail se koristi isključivo za slanje obavijesti i potvrda na pretplaćeni sadržaj iz same aplikacije.
snPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marin Vodanović; E-mail: vodanovic@sfzg.hrNatrag na popis