Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija za pregled studentskih ugovora


Opis resursa:

  • Web aplikacija za pregled i preuzimanje studentskih ugovora na temelju AAI korisničkog računa

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zadru

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sts.unizd.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameRadi ispunjavanja zakonske obaveze ime je obavezno navesti u ugovoru
hrEduOrgUniqueNumberIdentifikator unutar aplikacije
hrEduPersonOIBRadi ispunjavanja zakonske obaveze OIB je obavezno navesti u ugovoru
hrEduPersonPersistentIDIdentifikator unutar aplikacije
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa potrebe komunikacije sa studentom
oRadi dokazivanja statusa i pripadnosti ustanovi
snRadi ispunjavanja zakonske obaveze prezime je obavezno navesti u ugovoru

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Sruk; E-mail: tsruk@unizd.hrNatrag na popis