Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Split


Opis resursa:

  • Djelatnici te vanjski suradnici će evidentirati svoje prisustvo na nastavi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://evn.kifst.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
hrEduOrgMember
hrEduOrgMobile
hrEduOrgOIB
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Sunčica Delaš Kalinski; E-mail: suncica@kifst.hrNatrag na popis