Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Studentski raspored za studente FERIT-a


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja ispisuje personalizirani raspored sati za svakog studenta, te ima još niz dodatnih mogućnosti prilagođenih studentskim potrebema.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://studrasp.ferit.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonStudentCategory
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Filip Đuričković; E-mail: fdurickovic@student.ferit.hrNatrag na popis