Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za web ugovore SC Sisak


Opis resursa:

  • web aplikacija koja omogućuje izdavanje ugovora za studente

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Sisku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.scsisak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.scsisak.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://www.scsisak.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduOrgMail
hrEduOrgOIB
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bojan Škreblin; E-mail: info@scsisak.hrNatrag na popis