Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHr


Opis resursa:

  • AAI@EduHr autorizacija za studente

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Dubrovniku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://websc.scdu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://cip.unidu.hr/Upute-korisnicima-za-autorizaciju-na-Internet-stranicu.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tihi Bilas; E-mail: tihi.bilas@unidu.hrNatrag na popis