Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • osTicket ticketing sustav za studente i djelatnike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://podrska.pravo.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnDodavanje korisnika u bazu
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailMail adresa za komunikaciju sa studentom

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vladimir Dobovičnik; E-mail: vladimir.dobovicnik@pravo.hrNatrag na popis