Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Srce osTicket


Opis resursa:

  • Sustav za obradu prijava korisničkih upita

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://osticket.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIdentifikacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Služba podrške internim informacijskim servisima Srca; E-mail: isa@srce.hrNatrag na popis