Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

NSZVO Izbori


Opis resursa:

  • Aplikacija za glasovanje

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://izbori.nsz.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://izbori.nsz.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Robert Brozd; E-mail: robert@nsz.hrNatrag na popis