Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Edutorij


Opis resursa:

  • Repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://edutorij-arhiva.e-skole.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcProvjera ustanove prijavljenog korisnika
givenNamePrikaz autora digitalnog obraznovnog sadržaja, naslovljavanje prijavljenog korisnika u web-sučelju ili u email-obavijesti
hrEduOrgTypeOdređivanje ispravne uloge prijavljenog korisnika
hrEduOrgURLDohvat informacija za kontakt ustanove i prijavljenog korisnika
hrEduPersonAffiliationDodjela isprave uloge prijavljenom korisniku
hrEduPersonExpireDateProvjera prava pristupa sustavu prijavjenog korisnika
hrEduPersonOIBJednoznačno određivanje prijavljenog korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationDodjela isprave uloge prijavljenom korisniku
lDohvat informacija za kontakt ustanove i korisnika
mailOmogućavanje slanja obavijesti vezanih za korisnički račun
oPrikaz ustanove autora digitalnog obraznovnog sadržaja, naslovljavanje prijavljenog korisnika u web-sučelju ili u email-obavijesti
postalAddressDohvat informacija za kontakt korisnika i ustanove
snPrikaz autora digitalnog obraznovnog sadržaja, naslovljavanje prijavljenog korisnika u web-sučelju ili u email-obavijesti

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Renata Šimunko; E-mail: renata.simunko@carnet.hrNatrag na popis