Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Autentikacija za aplikacije za podršku korisnicima sa sastavnica: upisne kvote, rektorova nagrada, doktorske promocije, međunarodna suradnja, upisnik studentskih organizacija, stipendije, studijski programi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://rektorat.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://rektorat.unizg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz i oslovljavanje prijavljenog korisnika
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
mailKomunikacija s korisnikom u slučaju potrebe
oUpotreba naziva u izvještajima i pismenoj komunikaciji s korisnikom i ustanovom
postalAddressPismena komunikacija s korisnikom i ustanovom
snPrikaz i oslovljavanje prijavljenog korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mladen Vedriš; E-mail: mladen.vedris@srce.hrNatrag na popis