Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Natječaj za smještaj - SC ZG


Opis resursa:

  • Prikupljanje i obrada molbi za subvencionirani smještaj

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://natjecaj.sczg.hr/student

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonGender
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
postalAddress
postalCode
roomNumber
sn
street

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nikola Smirčić; E-mail: nikola.smircic@rathmann.hrNatrag na popis