Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanata


Opis resursa:

  • Aplikacija za znanstveno istraživanje o informiranosti maturanata o visokom obrazovanju

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://app.studij.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://app.studij.hr/help.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Višnja Francetić; E-mail: visnja.francetic@azvo.hrNatrag na popis