Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za pregled studentskih ugovora


Opis resursa:

  • Web pregled poslova

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.scst.unist.hr/student/za-studente/pregled-ugovora-i-zarada

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://websc.scst.hr/sc/40/login/student

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Zizic; E-mail: izizic@scst.hrNatrag na popis