Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice FERIT-a


Opis resursa:

  • Autentifikacija na web stranice FERIT-a za domenu etfos.hr .

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.etfos.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.etfos.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMail
hrEduOrgMember
hrEduOrgURL
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonStudentCategory
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dario Došen; E-mail: ddosen@etfos.hrNatrag na popis