Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketa


Opis resursa:

  • anketa za studente sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://anketa.unios.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://anketa.unios.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnpotrebno za prikaz podataka prijavljene osobe u aplikaciji ankete
dcpotrebno je za razlikovanje ustanove u aplikaciji ankete
givenNamepotrebno za prikaz podataka prijavljene osobe u aplikaciji ankete
hrEduOrgMemberpotrebno je za razlikovanje ustanove u aplikaciji ankete
hrEduPersonAffiliationpotrebno da razlikujemo studenta i djelatnika ustanove u aplikaciji
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationpotrebno da znamo da li je vanjski, domaći djelatnik
hrEduPersonStudentCategorypotrebno za analizu podataka u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDpotrebno da dohvatimo podatke o prijavljenoj osobi
opotrebno da prikažemo ime ustanove u aplikaciji
snpotrebno za prikaz podataka prijavljene osobe u aplikaciji
uidpotrebno da dohvatimo podatke o prijavljenoj osobi

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dario Došen; E-mail: ddosen@etfos.hrNatrag na popis