Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNet Moodle MOOC - Arhiva


Opis resursa:

  • Instanca za masovne online tecajeve - mooc - arhivska

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://mooc-arhiva.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://mooc-arhiva.carnet.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
givenNameOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
hrEduPersonHomeOrgAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonOIBAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonRoleAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
mailKomunikacija sa korisnikom
oAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
snOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNet helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis