Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Profil Klett, elektronički udžbenici


Opis resursa:

  • Digitalni udžbenici i priručnici za nastavu, njihove pripadajuće aplikacije, Obrazovni oblak za flipped classroom način rada, Zbornica s materijalima za nastavu i još mnogo toga.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Profil Klett d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.profil-klett.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcIdentifikacija ustanove korisnika
givenNamePersonalizacija usluge
hrEduOrgMailKontaktiranje ustanove
hrEduOrgMemberIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgOIBIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgTypeIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgUniqueNumberIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduPersonAcademicStatusPersonalizacija usluge
hrEduPersonAffiliationPersonalizacija usluge
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationPersonalizacija usluge
hrEduPersonRolePersonalizacija usluge
hrEduPersonStaffCategoryPersonalizacija usluge
hrEduPersonTitlePersonalizacija usluge
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
lIdentifikacija ustanove korisnika
mailIdentifikacija i obavještavanje korisnika
mobileIdentifikacija i obavještavanje korisnika
oIdentifikacija ustanove korisnika
snPersonalizacija usluge

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Web podrška; E-mail: web_podrska@profil-klett.hrNatrag na popis