Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Institucionalni repozitorij je uslužni model kojim se prikuplja, organizira, pohranjuje i diseminira institucijske elektroničke informacije. One su intelektualni proizvodi znanstveno-nastavnog osoblja i studenata ustanove kojima mogu slobodno pristupiti krajnji korisnici. Ti se intelektualni proizvodi pojavljuju u obliku završnih, diplomski, magistarskih ili doktorskih radova, znanstvenih i stručnih radova, podataka istraživanja, nastavnih materijala, slika, video i audio zapisa, prezentacija, zbornika radova, knjiga i digitalizirane građe. Institucionalni repozitorij je s jedne strane knjižnica budući da sadrži institucijsku zbirku a s druge strane izložbeni prostor koji tu zbirku prikazuje u otvorenom pristupu.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.ttf.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davor Jokić; E-mail: davor.jokic@ttf.hrNatrag na popis