Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Laboratorij Udruge Demokracija 2.0


Opis resursa:

  • Platforma za direktnu demokraciju

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Udruga Demokracija 2.0

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.demokracija.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Popovski; E-mail: ip@ief.hrNatrag na popis