Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-a


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=c2fa93c1-639b-e011-969d-0030487d8897

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://web.math.pmf.unizg.hr/racunski.centar/?Pogodnosti_za_studente

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krunoslav Komugović; E-mail: krunoslav.komugovic@math.hrNatrag na popis