Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projekti


Opis resursa:

  • Znanstveni projekti korisnika iz Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://projekti.pbf.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://projekti.pbf.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduPersonAcademicStatus
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Janko Diminić; E-mail: jdiminic@pbf.hrNatrag na popis