Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Limesurvey - upitnik.carnet.hr


Opis resursa:

  • Sustav za centralizirano prikupljanje informacija baziran na projektu otvorenog koda - Limesurvey.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://upitnik.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://manual.limesurvey.org

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivana Fastić-Pajk; E-mail: Ivana.Fastic-Pajk@CARNet.hrNatrag na popis