Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Šah uz školu


Opis resursa:

  • Kroz aplikaciju Šah uz školu vlasnici AAI@EduHr elektroničkih identiteta mogu besplatno učiti šah po modelu šahovske fondacije Garry Kasparova

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Šahovski klub "e4"

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.sah-uz-skolu.eu

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Petra Kruljac; E-mail: petrakruljac@gmail.comNatrag na popis