Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

AAI@EduHr web


Opis resursa:

  • Web sjedište AAI@EduHr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnNaslovljavanje prijavljenog korisnika u web-sučelju ili u email-obavijesti
hrEduPersonHomeOrgDohvat domene za identifikaciju matične ustanove
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonRoleAutorizacija unosa podataka vezanih za matičnu ustanovu
hrEduPersonUniqueIDPrikaz prijavljenog korisnika
mailOmogućavanje slanja obavijesti vezanih za korisnički račun

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis