Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAP


Opis resursa:

  • Aplikacija za inicijalnu obradu podataka prilikom povezivanja ISVU i AAI@EduHr radi održavanja LDAP imenika kroz ISVU

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://isvu.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.isvu.hr/upute/pages/viewpage.action?pageId=9142709

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDAutorizacija korisnika
mailSlanje obavijesti korisniku o postupku uparivanja ISVU - LDAP

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis