Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Aplikacije za podršku korisnicima sa sastavnica: upisne kvote, rektorova nagrada, doktorske promocije, međunarodna suradnja, upisnik studentskih organizacija, it@unizg, stipendije, studijski programi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.unizg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.unizg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
postalAddress
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Stručna služba Srca; E-mail: it-unizg@srce.hrNatrag na popis