Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije


Opis resursa:

  • Web sjedište Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://cirtt.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
postalAddress
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mladen Vedriš; E-mail: mladen.vedris@srce.hrNatrag na popis