Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

F-Ticks web


Opis resursa:

  • Web sučelje za prikaz F-Ticks statistika sustava AAI@EduHr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://f-ticks.aaiedu.hr/statistike/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgAutomatsko dohvaćanje resursa koji su vezani uz matičnu ustanovu prijavljenog korisnika
hrEduPersonRoleAutorizacija za pristup administratorskom sučelju
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis