Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-učenje VuKa


Opis resursa:

  • Sustav za e-učenje Veleučilišta u Karlovcu.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Karlovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://moodle.vuka.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Štedul; E-mail: marko.stedul@vuka.hrNatrag na popis