Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal


Opis resursa:

  • E-learning portal u koji će studenti moći koristiti sa svojim AAI@EduHr identitetom

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://csi2.unist.hr/moodle

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikazivanje prijavljenog korisnika u sustavu Moodle
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutorizacija pri određivanju prava pristupa
hrEduPersonUniqueIDAutentikacija korisnika pri prijavi u sustav Moodle
mailSlanje nužnih obavijesti korisniku na email adresu ustanove
ouAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve, ovisne o pripadnosti organizacijskoj jedinici
snPrikazivanje prijavljenog korisnika u sustavu Moodle

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Stanko Kružić; E-mail: skruzic@unist.hrNatrag na popis