Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

MSDN Academic Download


Opis resursa:

  • Autorizacija za preuzimanje licenciranog Microsoft softvera za nastavnike i studente Sveučilišta u Rijeci.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://rad.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://rad.uniri.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonStudentCategory
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Damir Nemčanin; E-mail: dnemcanin@riteh.hrNatrag na popis