Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Helpdesk Wiki


Opis resursa:

  • Wiki stranice CARNetovog helpdeska (sa uputama za krajnje korisnike)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://helpdesk.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://helpdesk.carnet.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
preferredLanguage

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNet helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis