Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

12tesla DokuWiki HomePage


Opis resursa:

  • DokuWiki - Teme za diplomski, nastavni materijali, QtiPlot download

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://12tesla.phy.pmf.unizg.hr/diplteme/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://12tesla.phy.pmf.unizg.hr/diplteme/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Basletić; E-mail: basletic@phy.hrNatrag na popis