Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnika


Opis resursa:

  • Usluga za izradu anketnih upitnika

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://limesurvey.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKorisničko ime u aplikaciji
hrEduPersonAffiliationProvjera prava pristupa
hrEduPersonHomeOrgOznaka ustani e
hrEduPersonOIBJedinstvenost korisnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationProvjera prava pristupa
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka u aplikaciji
mailMail za kontakt

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis