Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHr


Opis resursa:

  • Web sučelje središnjeg sustava za nadzor AAI@EduHR

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://monitor.aaiedu.hr/nagios/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameKoristi se kod prikaza autenticiranog korisnika
hrEduPersonHomeOrgPovezivanje s nadzoiranim servisom
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationKoristi se kod autoriziranja korisnika
hrEduPersonRoleKoristi se kod autoriziranja korisnika
hrEduPersonUniqueIDKoristi se kod autenticiranja korisnika
mailKoristi se kod prikaza autenticiranog korisnika
snKoristi se kod prikaza autenticiranog korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis