Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslog


Opis resursa:

  • Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslog

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://syslog.srce.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://syslog.srce.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Rako; E-mail: irako@srce.hrNatrag na popis