Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Rijeci

Naziv kontakta:Akademija primijenjenih umjetnosti:
Tamara Kola Žepina (studenti)
E-mail:tamarakz@apuri.hr
Naziv kontakta:Akademija primijenjenih umjetnosti:
Tigran Pejčić (studenti)
E-mail:tigran.pejcic@apuri.hr
Naziv kontakta:Akademija primijenjenih umjetnosti:
Zvjezdana Nikolić (djelatnici, vanjski suradnici i gosti)
E-mail:zvjezdana.nikolic@uniri.hr
Naziv kontakta:Ekonomski fakultet:
Kornelija Dobrila Pobor (djelatnici)
E-mail:kpobor@uniri.hr
Naziv kontakta:Ekonomski fakultet:
Tatjana Pavičić (djelatnici, vanjski suradnici, korisnici usluge i gosti)
E-mail:tatjana.pavicic@uniri.hr
Naziv kontakta:Ekonomski fakultet:
Vesna Čučak (studenti)
E-mail:vesna.cucak@uniri.hr
Naziv kontakta:Ekonomski fakultet:
Vladimir Trninić (studenti)
E-mail:vladimir.trninic@efri.hr
Naziv kontakta:Fakultet dentalne medicine:
Barbara Šestan (studenti)
E-mail:barbara.sestan@fdmri.uniri.hr
Naziv kontakta:Fakultet dentalne medicine:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu:
Davor Mijolović
E-mail:davor.mijolovic@uniri.hr
Naziv kontakta:Fakultet zdravstvenih studija:
Stella Lampret
E-mail:stella.lampret@uniri.hr
Naziv kontakta:Fakultet zdravstvenih studija:
Vedran Ćurković
E-mail:vedran.curkovic@uniri.hr
Naziv kontakta:Filozofski fakultet:
Eva Marić (studenti)
E-mail:emaric@ffri.uniri.hr
Naziv kontakta:Filozofski fakultet:
Martina Novosel (studenti)
E-mail:martina.novosel@ffri.uniri.hr
Naziv kontakta:Filozofski fakultet:
Nara Jurčić (studenti)
E-mail:nara@ffri.uniri.hr
Naziv kontakta:Filozofski fakultet:
Patricija Baf (studenti i cjeloživotno obrazovanje)
E-mail:pmatic@ffri.uniri.hr
Naziv kontakta:Filozofski fakultet:
Rajka Kolić (djelatnici i vanjski suradnici)
E-mail:rajka.kolic@ffri.uniri.hr
Naziv kontakta:Građevinski fakultet:
Anđela Horvat
E-mail:andela.horvat@gradri.uniri.hr
Napomena:Broj ureda: G-009
Naziv kontakta:Kriminalistika:
Ana Marčelja (studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Kriminalistika:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Kriminalistika:
Natalija Perković (studenti)
E-mail:natalija.perkovic@uniri.hr
Naziv kontakta:Logopedija:
Ana Marčelja (studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Logopedija:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Logopedija:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Medicinski fakultet:
Goran Ružić
E-mail:goran.ruzic@medri.uniri.hr
Telefon:051/651-227
Naziv kontakta:Medicinski fakultet:
Marina Mamula
E-mail:marinam@medri.uniri.hr
Naziv kontakta:Odjel za biotehnologiju:
Ana Marčelja (studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za biotehnologiju:
Daira Mejak (gosti, vanjski suradnici)
E-mail:daira.rudic@uniri.hr
Napomena:Broj ureda: 0-205
Naziv kontakta:Odjel za biotehnologiju:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za biotehnologiju:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Odjel za fiziku:
Ana Marčelja(studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za fiziku:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za fiziku:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Odjel za informatiku:
Ana Marčelja (studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za informatiku:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za informatiku:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Odjel za matematiku:
Ana Marčelja (studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za matematiku:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Odjel za matematiku:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Politehnika:
Ana Marčelja (studenti)
E-mail:ana.marcelja@uniri.hr
Telefon:051/584-771
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Politehnika:
Irenea Grbović (studenti)
E-mail:irenea.grbovic@uniri.hr
Telefon:051/584-772
Napomena:Broj ureda: O-047
Uredovno vrijeme: 11:00-14:00 sati
Naziv kontakta:Politehnika:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Pomorski fakultet:
Ezio Hafner
E-mail:ezio.hafner@uniri.hr
Naziv kontakta:Pomorski fakultet:
Mirjana Petelin
E-mail:mirjana.petelin@uniri.hr
Naziv kontakta:Pomorski fakultet:
Nenad Žagar
E-mail:nenad.zagar@uniri.hr
Naziv kontakta:Pomorski fakultet:
Slobodan Popić
E-mail:slobodan.popic@uniri.hr
Naziv kontakta:Pomorski fakultet:
Željka Vidmar
E-mail:zeljka.vidmar@uniri.hr
Naziv kontakta:Pravni fakultet:
Paula Čalogović
E-mail:webmaster@pravri.hr
Naziv kontakta:Pravni fakultet:
Siniša Lončarić
E-mail:webmaster@pravri.hr
Naziv kontakta:Rektorat:
Ivo Karavanić
E-mail:ivo@uniri.hr
Naziv kontakta:Rektorat:
Jadranka Tomljanović (djelatnici)
E-mail:jadranka@uniri.hr
Naziv kontakta:Step Ri:
Jana Blažević-Marčelja (djelatnici)
E-mail:jbmarcelja@uniri.hr
Naziv kontakta:Studentski centar Rijeka:
Filip Jurman (djelatnici)
E-mail:filip.jurman@uniri.hr
Naziv kontakta:Sveučilišna knjižnica:
Zlata Vukelić (djelatnici)
E-mail:zlata.vukelic@uniri.hr
Naziv kontakta:Tehnički fakultet:
Tatjana Škorjanc
E-mail:tatjanas@riteh.hr
Naziv kontakta:Učiteljski fakultet:
Helena Smokrović (djelatnici, v. suradnici, korisn. usluge, gosti, cjelož. obrazovanje)
E-mail:hsmokrovi@ufri.uniri.hr
Naziv kontakta:Učiteljski fakultet:
Ivana Bistrović (studenti)
E-mail:ivana.bistrovic@ufri.uniri.hr
Telefon:051/265-884
Napomena:Broj ureda: U221
Naziv kontakta:Učiteljski fakultet:
Josipa Prskalo (djelatnici, v. suradnici, korisn. usluge, gosti, cjelož. obrazovanje)
E-mail:josipa.prskalo@ufri.uniri.hr
Naziv kontakta:Učiteljski fakultet:
Silvija Tomašić (studenti)
E-mail:silvija.tomasic@ufri.uniri.hr
Napomena:Broj ureda: U221

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").